Comentaris virus-lents (21): Dengue, un altre patogen, ara globalitzat, que ens truca a la porta.

Hi ha un seguit de malalties vectorials, aquelles que són transmeses per vectors artròpodes com és el cas de mosquits i paparres, que cada cop són més probables a les nostres contrades com a conseqüència de la globalització (sobre tot pel que té de facilitar el moviment de mercaderies i persones), i de les alteracions degudes al canvi climàtic.Una d’aquestes malalties amb alta probabilitat d’instal·lar-se a Catalunya és el dengue.

Unes píndoles ràpides del dengue:

 • El virus del dengue es transmet per mosquits femella principalment de l’espècie Aedes aegypti i, en menor grau, d’Aedes albopictus (el nostre mosquit tigre). Per tant es mostra bàsicament dins les latituds 35ºN i 35ºS i per sota dels 1000 metres d’alçada, l’hàbitat d’aquests mosquits.
 • El mosquit Aedes aegypti viu en hàbitats urbans i es reprodueix principalment en recipients artificials. A diferència d’altres mosquits, s’alimenta durant el dia; els períodes en què s’intensifiquen les picades són el matí i el capvespre, abans que es faci fosc. En cada període d’alimentació, un mosquit femella pot picar a moltes persones.
 • Aedes albopictus, vector secundari del dengue a Àsia, s’ha propagat al Canadà, els Estats Units i Europa a causa del comerç internacional de pneumàtics usats (que proporcionen vivers al mosquit) i el moviment de mercaderies (per exemple, el bambú de la sort); aquest mosquit té una gran capacitat d’adaptació,  la seva tolerància a les temperatures sota zero, la seva capacitat d’hibernació i la seva habilitat per aixoplugar-se en microhàbitats són factors que han propiciat la seva propagació a Europa (i a Catalunya, específicament).
 • El dengue és un virus “humà”. Nosaltres som el reservori, l’hoste primari, si bé el virus sorgí dels primats no humans. És la femella del mosquit la que alimentant-se d’un humà infectat, i després d’un període d’incubació del virus que dura entre 4 i 10 dies, es transforma en vector competent, en eficient transmissor de l’agent patogen durant tota la vida, i el pot trasmetre a la descendència. És a dir un mosquit que xucla sang infectada no pot transmetre immediatament el virus, la malaltia. El virus ha de passar de l’intestí del mosquit a altre teixits i arribar a les glàndules salivars, per finalment formar part de la saliva, que és injectada en cada picada. Això pren, com hem dit, de 4 a 10 dies.
 • Una persona infectada solament pot transmetre el virus a les femelles del mosquit Aedes després de l’aparició dels primers símptomes, i per un període de 4 o 5 dies, 12 dies com a màxim.
 • El virus del dengue és un flavivirus de la família Flaviviridae, del que es coneixen clàssicament quatre serotips diferents, estretament emparentats: DENV-1, DENV-2, DENV-3 i DENV-4. Fa uns pocs anys (2013) s’ha descrit un cinquè tipus, el DENV-5, que ha existit des de fa centenars/milers d’anys però és de circulació silvàtica (a les selves de Malàisia i Indonèsia), i que rarament ha afectat a humans. Quan una persona es recupera de la infecció adquireix immunitat de per vida contra el serotip en particular i una immunitat creuada parcial i temporal, curta, respecte als altres serotips. Una persona infectada per un serotip i que, en anys posteriors, s’infecta amb un altre de diferent té un alt risc de patir el dengue greu.
 • El dengue és una infecció vírica que inicialment presenta símptomes gripals i en ocasions evoluciona fins a esdevenir un quadre potencialment mortal anomenat dengue greu.
 • En les últimes dècades ha augmentat enormement la incidència de dengue al món (abans de 1970 únicament nou països havien patit epidèmies de dengue greu; ara la malaltia és endèmica en més de 100 països de les regions d’Àfrica, les Amèriques, el Mediterrani Oriental, Àsia Sud-oriental i el Pacífic Occidental; el 2013 hi ha hagut casos a Florida (EEUU) i la província de Yunnan (Xina); el dengue s’ha notificat també al Japó després d’un silenci de més de 70 anys. Al voltant de la meitat de la població del món, 2.500 milions de persones que habiten a 128 països, corre el risc de contraure aquesta malaltia. A Àsia i Iberoamèrica s’ha convertit en una de les causes principals d’hospitalització i mort infantil. Es calcula que entre 200 i 500 milions de persones són infectades anualment pel virus del dengue, especialment a la franja tropical i subtropical de tot el planeta, i en aquesta, sobretot a les zones urbanes i semi-urbanes. D’aquests infectats mig milió precisen cures hospitalàries i 25.000 moren.
 • El virus ja ha deixat petja a Europa; es va notificar per primera vegada a França i Croàcia en 2010, i es van detectar casos importats en altres tres països europeus. El 2012, un brot de dengue a Madeira (Portugal) va ocasionar més 2000 casos, i es van registrar casos importats en altres 10 països europeus, a més del Portugal continental.
 • No hi ha tractament específic del dengue ni del dengue greu (que abans s’anomenava com a dengue hemorràgic), però la detecció oportuna i l’accés a l’assistència mèdica adequada disminueixen les taxes de mortalitat de més del 20% a menys del 1 %. És decisiu mantenir el volum dels líquids corporals.
 • Com no hi ha tractament específic post-exposició, el control del dengue rau en mesures preventives que depenen exclusivament de mesures eficaces de lluita antivectorial. Unes quantes d’aquestes mesures serien:
  • Evitar que els mosquits trobin llocs on dipositar els seus ous, bàsicament aigües estancades i llocs molt humits
  • Cobrir, buidar i netejar cada setmana els recipients on s’emmagatzema aigua per a ús domèstic
  • Aplicar insecticides adequats als recipients en què s’emmagatzema aigua a la intempèrie
  • Utilitzar protecció personal a la llar, com mosquiteres a les finestres, roba de màniga llarga, materials tractats amb insecticides, espirals i vaporitzadors
  • Durant els brots epidèmics, les mesures de lluita antivectorial d’emergència poden incloure l’aplicació per ruixament d’insecticides
  • Vigilància activa dels vectors per determinar l’eficàcia de les mesures de control

Però, que fa que un vector artròpode sigui competent, pugui transmetre el dengue? Qualsevol mosquit val? Una bona pregunta.

Però aquesta, aquesta és una altra historia.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Cap de la Unitat de Biocontenció IRTA-CReSA. comentarisviruslents.org xavier.abad@irta.cat