L’IRTA-CReSA al congrés IPVS-ESPHM 2024

Foto de grup dels participants de l’IRTA-CReSA al IPVS-ESPHM 2024. Mònica Sagrera, Fernando Petri, Flor Correa, Pau Obregón, Joaquim Segalés, Marina Sibila, Carles Vilalta i Maria Marroco.

 

 

Des del passat dimarts 4 de juny fins al divendres 7 de juny es va celebrar a Leipzig, Alemanya, el 27è Congrés Internacional de la Societat Veterinària Porcina juntament amb el 15è Simposi Europeu de Gestió Sanitària Porcina. Des de l’IRTA-CReSA hi vam ser presents participant comunicacions orals, presentacions de pòster i en taules rodones.

Comunicacions orals i pòsters

Maria Marroco va presentar una comunicació oral sobre el treball “A model to predict water consumption in growing pigs” a la sessió de Welfare and Ethology que es va celebrar el divendres 7. La Maria comparteix amb vosaltres un breu resum sobre la seva presentació:

El benestar animal pot ser mesurat indirectament mitjançant indicadors de comportament; un canvi en el patró de consum d’aigua és, per exemple, un dels primers signes en porcs malalts. El monitoratge automàtic del consum d’aigua podria, per tant, proporcionar una eina sensible per al monitoratge continu i en temps real de la presència de malalties pre-clíniques i sub-clíniques en porcs. L’estudi actual tenia com a objectiu desenvolupar un model d’aprenentatge per a la predicció del comportament de consum d’aigua dels porcs en creixement.

Joaquim Segalés va presentar una comunicació oral de l’estudi “Retrospective detection of porcine circoviruses in porcine dematitits and nephropathy syndrome cases” a la sessió plenària de Virology and Viral Diseases, celebrada el 5 de juny. A continuació, un breu resum de l’estudi.

En aquest estudi es va investigar la presència dels els circovirus porcins coneguts en 102 mostres de teixit de porcs diagnosticats amb Síndrome dermatitis i nefropatía porcina (SDNP). Els resultats van demostrar que totes les mostres eren positives per PCV-2, mentre que només un 20% eren positives per PCV-3. A més, les càrregues virals de PCV-2 eren molt més elevades que les de PCV-3. Aquests resultats suggereixen que la SDNP està associada causalment amb la infecció per PCV-2 i no amb altres circovirus porcins.

Carles Vilalta va presentar dos pòsters en comunicacions breus a les sessions de Chaired Posters de PLF (Precision Livestock Farming) i de Heard Health Management. Els treballs presentats van ser “Data and technology application in pig health and welfare management: a focus group study of veterinarians in Ireland, the Netherlands and Spain” i “Pig industry stakeholders’ insights into data tools for pig health and welfare management: an online survey in Spain”, respectivament.


A més a més, en Joaquim Segalés, investigador principal de la línia de recerca de Virus Porcins Endèmics del Programa de Sanitat animal de l’IRTA i professor de la UAB, va presidir la sessió plenària de comunicacions orals de Virology and Viral Diseases.

També vam participar amb set pòsters presentant els següents treballs:

  • Porcine circovirus 3 (PCV-3) reproductive disease in Iberian gilts in Spain.
  • Can immunocrit be used as a monitoring technique for vaccination and infection studies?
  • Frequency of PCV-2 viremia in nursery piglets from a Spanish swine Integration System in 2020 and 2022 considering PRRSV infection status.
  • Detection of respiratory and systemic pathogens in cases of pneumonia in wild boar in Spain.
  • Inoculation of nasal colonizers in newborn piglets can restore the nasal microbiota from the long-term effect of ceftiofur treatment of sows.
  • Survey on polyserositis lesions in nursery pigs from Spanish and Brazilian farms.
  • Ceftiofur and tulathromycin administration on sows alters the composition of the nasal microbiota of their offspring.

Joaquim Segalés, expert convidat per HIPRA

En el context del congrés IPVS-ESPHM 2024, HIPRA va organitzar una taula rodona exclusiva organitzat al Porsche Experience Center que va comptar amb la participació d’en Joaquim Segalés, convidat com a doctor reconegut i acompanyat per Enric Marco i Tomas Norton. Sota el títol “Pigs & Tech: Driving the future of swine farming” tots tres van poder conversar i donar respostes al voltant de la qüestió sobre quins són els reptes més importants del sector porcí i com es poden afrontar des de la tecnologia.

 

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Comunicació. Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Programa de Sanitat Animal IRTA. eduard.cecilia@irta.cat