Les malalties priòniques, a debat

La setmana passada (1 d’octubre) vam celebrar la VIII jornada científico-tècnica sobre Encefalopaties Espongiformes Transmissibles (EETs) a la Sala de Graus de la Facultat de Veterinària de la UAB. Des de la creació del laboratori PRIOCAT al 2001 hem anat organitzant aquestes jornades de forma periòdica. Primer estaven enfocades als tècnics que treballaven als diferents laboratoris de prions que hi havia al país. Últimament estan enfocades a un públic més general incloent de forma especial al personal de l’administració relacionat amb el Pla de Vigilància de les EETs.

L’objectiu actual de les jornades és fer difusió de les activitats que es duen a terme al laboratori de prions del CReSA.  Des  de PRIOCAT vam preparar una xerrada explicant les tasques de diagnòstic de les EETs  que duem a terme al CReSA. Aquestes consisteixen en l’anàlisi de tots els bovins sacrificats a Catalunya: els majors de 72 mesos que van a consum humà i, en la subpoblació d’animals morts a l’explotació, els majors de 48 mesos.

Després vam comentar breument els resultats d’un parell de projectes de recerca en els que participem.  Destaquem d’aquests resultats les estudis sobre la barrera de transmissió de prions de la Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB o el “mal de les vaques boges”) en espècies fins ara considerades resistents als prions com el gos o el conill.

També vam comentar els resultats de bioassaig fets en diferents models de ratolí transgènics a partir dels casos de scrapie atípic que hem diagnosticat al laboratori. El scrapie atípic és una malaltia priónica d’ovelles i cabres encara poc coneguda sobre  la qual estem investigant. Aquests experiments s’han fet a la unitat de biocontenció del CReSA.

Per complementar la informació sobre aquests temes vam convidar també a dos expertes d’altres centres de l’estat espanyol que treballen amb prions, especialment amb models de ratolí transgènic i scrapie atípic:

  • La Doctora Rosa Bolea del Centro de investigación en enfermedades Espongiformes Transmisibles y Enfermedades Emergentes de la Universitat de Saragossa va explicar els interessants resultats de transmissió del scrapie atípic a espècies de consum com els porcs o les vaques.
  • Finalment el Doctor Juan Maria Torres del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), que seria l’homòleg espanyol del CReSA, va fer una extensa revisió sobre els múltiples models de ratolí transgènic que han sortit del seu laboratori. D’aquests resultats destacar la importància que ha donat el Doctor Torres a la EEB quan infecta a ovelles, aquests prions sembla ser que són molt infecciosos, no només per a l’espècie humana si no per altres espècies d’interès ramader. Fins hi tot sembla que més virulents que els prions de la pròpia EEB en vaca.

El Dr. Segalés va presentar la jornada i el Dr. Pumarola la va moderar.

El Dr.Torres del CISA-INIA presentant els seus resultats.

L’estudi de la transmissió de prions a diferents espècies va ser un dels temes centrals de la jornada.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Investigador de l'IRTA-CReSA. Laboratori PRIOCAT - SESC (Suport a Escorxadors) - Diagnòstic TBC. enric.vidal@irta.cat