Author Archives: Yasser Mahmmod

Estudi sobre la transmissió de la dermatitis digital pel bacteri ‘Treponema’ en vaques lleteres

Les mamelles de bovins colonitzades amb bacteris de mastitis tenen més risc d’infecció intramamària

Nous diagnòstics per detectar patògens de mastitis contagiosa en les mamelles de vaca

Fascioliosis Bovina: una malaltia tropical infecciosa oblidada de recent reaparició al delta del Nil, Egipte

La fasciolosi bovina és una malaltia infecciosa causada pel paràsit hepàtic Fasciola spp (F. gigantica i F. hepatica). Causa pèrdues econòmiques significatives per reducció en la producció de llet, pèrdua de gana i de pes dels animals, així com per l’augment de l’ús de antihelmíntics i de serveis veterinaris. A més, és una de les malalties parasitàries zoonòtiques més comuns en els països en desenvolupament segons l’Organització Mundial de la Salut.

Aplicació de MALDI-TOF per a la identificació i diferenciació de patògens causants de mastitis a partir de mostres de llet i mostres no làcties