Estudi sobre la transmissió de la dermatitis digital pel bacteri ‘Treponema’ en vaques lleteres

Un treball del Dr. Yasser Mahmmod, investigador IsDB Merit i Marie Sklodowska-Curie a l’IRTA-CReSA, publicat a la revista Tropical Animal Health and Production.

 

 

Aquest estudi es va dur a terme per identificar els possibles reservoris de Treponema spp. associat a la dermatitis digital, a partir de mostres de l’esquerda de la pell de mamelles sanes de vaca i les seves primeres llets de la lactància. L’objectiu era comprendre millor la transmissió d’aquest patogen i millorar les estratègies de control actuals per minimitzar el contagi d’aquesta malaltia entre el bestiar lleter.

L’estudi va demostrar que la dermatitis digital provocada per Treponema spp., semblant a la que provoquen T. phagedenis i T. pedis, es pot detectar a la pell sana de les mostres d’esquerda de mamella i llet inicial. Això suggereix que aquestes zones són nínxols i reservoris potencials d’aquests bacteris involucrats en la dermatitis digital.

Per dur a terme l’estudi, vam visitar una gran granja lletera setmanalment de març a juliol de 2015. Els resultats van revelar que un total de 25 vaques tenien lesions de dermatitis digital ubicades a la planta de l’esquerda interdigital. Es van recollir un total de 75 mostres, tres per vaca, incloses mostres d’hisops profunds de lesions de dermatitis digital (n=25), mostres de llet anterior no asèptica (n=25) i mostres de pell de esquerda de mamella (n=25).

Els resultats van revelar que Treponema phagedenis va ser l’espècie més identificar en la llet inicial 40% (10/25), en comparació amb les lesions de dermatitis digital i les mostres de pell dividida de mamella amb el 32% (8/25) i 20% (5/25), respectivament. D’altra banda, Treponema pedis va ser l’espècie més identificar en la pell dividida de mamella 80% (20/25), en comparació amb les lesions dermatitis digital i les mostres de llet amb el 68% (17/25) i 60% (15/25), respectivament. La PCR no va identificar en cap de les mostres examinades Treponema medium o Treponema vincentii.

Artículo:

Sobhy NM, Mahmmod YS, Refaai W, Awad A. Molecular detection of Treponema species organisms in foremilk and udder cleft skin of dairy cows with digital dermatitis. Trop Anim Health Prod. 2019 Sep 13. doi: 10.1007/s11250-019-02072-0.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Investigador del Subprograma de Malalties endèmiques. IsDB Merit Research Fellow. Marie Sklodowska-Curie Fellow. yasser.mahmmod@irta.cat