Edició actualizada de l’Atles de la necròpsia aviària amb participació de l’IRTA-CReSA

Disponible el nou “Atles de la necròpsia aviar: Diagnòstic macroscòpic Presa de mostres” escrit per Roser Dolz Pascual i Natàlia Majó Masferrer, professora del Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària de la UAB i investigadora adscrita al Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA).

L’edició actualitzada descriu la tècnica de necròpsia aviària d’una manera detallada i sistemàtica i inclou codis QR que enllacen amb vídeos de la inspecció i el mostreig dels diferents òrgans. El primer capítol, estructurat per òrgans des de la pell fins al sistema nerviós, explica com inspeccionar cadascun dels òrgans, aparells i sistemes i mostra el seu aspecte en absència de lesions. El segon capítol descriu les patologies de les aus habitualment observades a l’escorxador, mentre que el tercer capítol ofereix les pautes per a la presa de mostres durant una necròpsia per a posteriors proves de diagnòstic complementàries. Amb més de 200 imatges i la inclusió dels vídeos, aquest llibre pot garantir el màxim rendiment diagnòstic del procediment de necròpsia en les aus de producció.

> Visualitzacióa prèvia del llibre i més informació

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Programa de Sanitat Animal IRTA. marina.torres@irta.cat Tel. +34 93 467 40 40 Ext. 1788