El febrer de 2017 es va detectar un cas de grip aviària d’alta patogenicitat en una Cigonya a Catalunya

Fa més de 10 anys que l’IRTA-CReSA du a terme el diagnòstic i assessorament tècnic del programa de vigilància de grip aviària en aus salvatges de Catalunya com a encàrrec per part del DARP. Aquest programa es va iniciar amb l’objectiu de detectar precoçment la circulació del virus de la grip aviària d’alta patogenicitat H5N1, virus que afectava a aus salvatges a més d’aus domèstiques i que circulava per Àsia i va arribar a Europa al 2006.

La vigilància es basa en el diagnòstic de les aus mortes o amb simptomatologia presents a Catalunya pel virus de la grip, diagnòstic que es duu a terme a les instal·lacions de bioseguretat de nivell 3 de l’IRTA-CReSA. Aquest programa ha permès per primera vegada la detecció a Catalunya d’un virus d’alta patogenicitat H5 en una au salvatge (una cigonya trobada al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, al terme municipal de Castelló d’Empúries).

Es van rebre a l’IRTA-CReSA les mostres d’hisops traqueals d’una cigonya morta, i es va detectar per tècniques de biologia molecular que hi havia elevades concentracions de virus de grip aviària en les mostres, i que es tractava d’un virus del subtipus H5. Es va procedir a l’enviament de les mostres al Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) d’Algete per a la seva confirmació, mentre que paral·lelament al CReSA es procedia al disseny de les zones d’especial vigilància al voltant del punt on es va trobar l’au morta. Aquest disseny es va transmetre immediatament al DARP que és qui dictamina les mesures de control i prevenció de la transmissió del virus a les explotacions d’aus domèstiques de la zona.

A més es va procedir a la caracterització del virus mitjançant tècniques de seqüenciació del genoma víric, amb les quals es va poder determinar que efectivament el virus era H5 d’alta patogenicitat amb una elevada homologia amb el virus H5N8 d’alta patogenicitat circulant a Europa des de fa uns mesos. Posteriorment, el LCV va confirmar que efectivament el virus detectat en la cigonya era el virus H5N8.

La seqüenciació del genoma complet de diversos virus de grip aviària H5N8 d’alta patogenicitat circulants ha mostrat que aquests virus fins al moment són essencialment específics d’aus sense cap afinitat pels humans. Els investigadors de l’IRTA-CReSA ressaltem la importància dels programes de vigilància com a mesura de prevenció de brots de malalties en zones on no s’han detectat prèviament. Programes en els que participen especialistes de disciplines diverses. En aquest cas concret a l’IRTA-CReSA hi ha participat personal de virología, veterinaria, epidemiologia i personal tècnic de laboratori per poder detectar precoçment el virus de la grip aviària H5 d’alta patogenicitat en aus.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Investigadora Principal de la línia de Recerca en Arbovirosis del Programa de Sanitat animal de l'IRTA. Desenvolupa la seva recerca a l'IRTA-CReSA.