L’IRTA-CReSA realitzarà la vigilància del virus Zika en el mosquit tigre

Per encàrrec del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal), s’encarrega de realitzar la vigilància en el mosquit tigre (Aedes albopictus) de diferents virus transmesos per mosquits. Des del 2014, el CReSA duu a terme el diagnòstic del virus Chikungunya en el mosquit tigre. El 2015, va ampliar aquesta vigilància pel virus del Dengue. I aquest any preveu posar a punt les eines necessàries per tal de detectar també el virus Zika. Aquest encàrrec de servei s’enmarca en el “Protocol per a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya” coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Aquesta vigilància dels virus en mosquits es basa en la detecció del virus en els exemplars de mosquits tigre capturats en les inspeccions entomològiques dutes a terme en les rodalies de la zona de residència de pacients virèmics, és a dir, persones en les que s’ha detectat el virus a la sang. L’objectiu d’aquesta vigilància és la detecció precoç del virus en el mosquit per tal de permetre activar les mesures de control del mosquit i de prevenció de la població i així evitar la potencial transmissió del virus a través de la picada del mosquit.

Als països on s’ha produït l’epidèmia del virus Zika actualment (especialment a Centre i Sud-Amèrica), el mosquit responsable de la transmissió és el mosquit Aedes aegypti, un tipus de mosquit que no existeix a Espanya però que és del mateix gènere del mosquit tigre que des del 2004 està present a Catalunya i s’ha estès per la conca del mediterrani espanyol. Els pocs estudis que s’han realitzat en el mosquit tigre indiquen que també podria transmetre el virus Zika, com pot transmetre també el virus Dengue o el virus Chikungunya.

Per tant, la tasca de l’IRTA-CReSA consistirà en vigilar si, en les zones on hi ha casos d’infecció a persones, el mosquit tigre conté el virus Zika, i en cas que així sigui el Departament de Salut prengui les mesures preventives corresponents. A l’època actual de l’any, les temperatures fan que el mosquit tigre no sigui actiu. S’iniciarà el programa de vigilància en mosquits en l’època més activa del mosquit, és a dir, a la primavera, i es conclourà, generalment, com els darrers anys, a la tardor.

 

Per a més informació podeu contactar amb:

Dra. Núria BusquetsSandra Talavera,  Investigadores responsables de la línia d’Arbovirus i artròpodes vectors (ARTROPOVIR) del Subprograma de Malalties exòtiques de l’IRTA-CReSA.
Dr. Xavier Abad, Gestor Laboratoris NBS2/NBS3 – Oficial de Bioseguretat de l’IRTA-CReSA.
Dr Joaquim Segalés, Director de l’IRTA-CReSA.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Investigadora Principal de la línia de Recerca en Arbovirosis del Programa de Sanitat animal de l'IRTA. Desenvolupa la seva recerca a l'IRTA-CReSA.