A la caça del mosquit tigre i el virus chikungunya

La febre Chikungunya s’ha detectat ja en més de 60 països d’Àsia, Àfrica, Europa i les Amèriques. El virus es transmet d’una persona a altre per la picada de mosquits femella infectats. Generalment els mosquits implicats són Aedes aegypti i Aedes albopictus (el famós mosquit tigre) dues espècies que també poden transmetre altres virus, entre ells el del Dengue.

Aquests mosquits solen picar durant tot el període diürn, però la seva activitat pot ser màxima a l’alba i al capvespre. Les dues espècies piquen a l’aire lliure, però A. aegypti també pot fer-ho en ambients interiors.

La proximitat dels habitatges als llocs de cria dels mosquits vectors és un important factor de risc tant per a la febre chikungunya com per a altres malalties transmeses per les espècies en qüestió. La prevenció i el control es basen en gran mesura en la reducció del nombre de dipòsits d’aigua naturals i artificials que puguin servir de viver dels mosquits. La malaltia sol aparèixer entre 4 i 8 dies després de la picada d’un mosquit infectat, tot i que l’interval pot oscil·lar entre 2 i 12 dies. L’IRTA (CReSA) participa al programa de vigilància de arbovirosis coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Dins de la unitat de biocontenció de Nivell 3 del CReSA s’analitzen els mosquits tigre (Aedes albopictus) procedents de les inspeccions entomològiques dutes a terme a les zones properes a la residència de persones virèmiques (infectades amb el virus Chikungunya), fins al moment, es tracta només de viatgers que s’han infectat fora de Catalunya.

Foto: el desinsectador - desinsectador.com

Foto: el desinsectador – desinsectador.com

 

Aquesta vigilància virològica en el mosquit tigre es va començar l’estiu del 2014 i continua en el present any 2015. S’està duent a terme durant el període de major activitat del mosquit, és a dir, de juny a octubre. Aquest any s’han analitzat 5 pools de mosquits de tres municipis diferents, resultant tots ells negatius fins a data d’avui. L’objectiu final de la detecció del virus en el mosquit és la prevenció de casos autòctons, és a dir de transmissió del virus a la població resident, així com la detecció precoç del virus en el mosquit Aedes albopictus. Aquest vector és present al territori Catalunya des del 2004.

Treball al laboratori d'entomología de la unitat de bioconentció de nivell 3 del CReSA.

Treball al laboratori d’entomología de la unitat de biocontenció de nivell 3 del CReSA.

 

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Investigadora Principal de la línia de Recerca en Arbovirosis del Programa de Sanitat animal de l'IRTA. Desenvolupa la seva recerca a l'IRTA-CReSA.