El CReSA amb EscoLab i la Recerca i Innovació Responsables (RRI)

L‘última setmana de novembre, l’agenda del CReSA es va omplir d’activitats orientades a apropar la ciència a la societat. La trobada de docents i investigadors, dins l’iniciativa EscoLab, i la Setmana de la Ciència en són dos exemples.

La Recerca i Innovació Responsables (Responsible Research and Innovation, RRI) és un procés transparent i interactiu en el qual els actors socials i els innovadors participen activament en la construcció de coneixement i dialoguen en termes d’acceptabilitat ètica, sostenibilitat i conveniència social de la investigació, la innovació i els seus productes comercialitzables.

En el marc del programa EscoLab, l’Institut de Cultura i l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona van organitzar el passat 27 de novembre, al Mobile World Center de Barcelona, la trobada anual d’investigadors i representants dels departaments de comunicació dels diversos centres de recerca i universitats. Enguany es va convocar també a una part dels docents que han assistit a les activitats. La trobada va reunir a prop d’una quarantena dels actors més importants que conformen el programa, la qual cosa va facilitar l’intercanvi d’opinions i experiències.

El CReSA va participar a la trobada amb la xerrada Recerca i Innovació Responsables (RRI) i EscoLab, presentada per Elisabet Rodríguez, responsable de comunicació del centre. A banda d’explicar les activitats que el CReSA organitza per a les escoles i per al públic general, va presentar un estudi d’anàlisi de 184 articles sobre temes relacionats amb la recerca en sanitat animal, els quals havien estat redactats per alumnes de secundària durant el període 2011-2013.

Aquesta anàlisi va avaluar l’impacte que Escolab pot exercir sobre l’orientació d’aquestes activitats i, inclús, sobre la pròpia recerca. Així doncs, es van extreure les següents conclusions:

  • El coneixement sobre els seus interessos i inquietuds influencia l’orientació de les activitats de divulgació. Per exemple, ja que un dels temes més tractats pels alumnes és l’experimentació animal, s’haurien d’organitzar activitats de divulgació per aclarir conceptes equivocats que la gran majoria té sobre aquesta temàtica.
  • La informació pot ser de gran valor per futures sol·licituds de projectes de recerca que requereixen d’un component de RRI.
  • S’ha de fer més divulgació a la societat sobre els temes de major interès.
  • S’ha d’aconseguir més col·laboració per part de científics experimentats per ajudar als joves en l’orientació      professional, en la visualització del seu futur i a comprendre l’aplicabilitat en el món laboral dels coneixements científics adquirits a l’aula.
  • S’hauria de dur a terme una avaluació de l’efectivitat de l’activitat amb enquestes de valoració posteriors.
  • És important compartir aquestes opinions amb la societat.
  • Els centres de recerca són centres col·laboradors de suport a l’ensenyament, ja que poden oferir recursos molt valuosos com espais laboratorials, cursos, conferències, materials, disseny de pràctiques i experiments, estades de formació, consultes, treballs de recerca, etc.

microscopio

Vaques boges, llengua blava, grip aviària… Malalties que investiguem
Des de l’any 2008, el CReSA participa a EscoLab i la Setmana de la Ciència amb aquesta iniciativa que permet a alumnes de secundària conèixer les activitats d’un centre de recerca en sanitat animal i fer un recorregut per les instal·lacions. Aquest any, ens han visitat més de 80 alumnes de l’IES Pere Calders (Bellaterra), del Centre d’estudis Dolmen (Hospitalet de Llobregat), de l’Escola Sant Ignasi de Sarrià (Barcelona) i de l’IES Gorgs (Cerdanyola del Vallès).

En total, des del 2008 ja han visitat el CReSA més de 2.300 estudiants de secundària.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: