Els voltors comuns que s’alimenten en abocadors estan colonitzats per bacteris multiresistents similars a les causants d’infeccions hospitalàries.

L’emergència de bacteris resistents als antibiòtics és un problema de salut global que es veu afavorit pel mal ús i abús dels antimicrobians, tant en salut humana com en sanitat animal. Els bacteris que adquireixen aquestes resistències aconsegueixen arribar al medi ambient, el qual pot actuar com a reservori i transmissor d’aquestes resistències. Per aquest motiu, el seu estudi requereix un enfocament ‘One Health’, és a dir, un reconeixement de la interdependència entre la salut humana, la salut animal i la salut dels nostres ecosistemes.

Dins d’aquest concepte ‘One Health’, la fauna salvatge juga un paper important en la persistència i propagació de malalties zoonòtiques. No obstant això, el canvi de l’ús del sòl i la fragmentació dels ecosistemes, causades majoritàriament per les activitats humanes, poden tenir un impacte negatiu en la salut de la nostra fauna.

El voltor comú és una de les quatre espècies d’ocells carronyers de la Península Ibèrica que ha estat en perill d’extinció fins fa uns anys. Gràcies a les mesures de conservació, entre elles la creació d’abocadors i punts d’alimentació on es dipositen cadàvers d’animals, les seves poblacions s’han recuperat i en l’actualitat representen el 90% de la població d’Europa. No obstant això, l’existència d’abocadors d’escombraries a cel obert ha propiciat que, de manera oportunista, s’alimentin de les restes orgàniques presents.

En aquest últim estudi, investigadors del CReSA (IRTA) en col·laboració amb el grup de recerca Wildlife Conservation Medicine (WildCoM) de la UAB, hem mostrejat hisops cloacals de voltors comuns que s’alimenten en un abocador en el centre de Catalunya. En aquestes mostres hem identificat una gran colonització de bacteris multiresistents genèticament propers a soques comunament aïllades en humans i associades a infeccions hospitalàries. Aquests resultats indiquen que els abocadors a cel obert són una font ambiental de bacteris multiresistents associats a infeccions humanes.

 

Així doncs, coincidint amb la setmana de conscienciació de l’ús dels antimicrobians celebrada a finals de novembre, fem una crida a adoptar mesures de control per a evitar el contacte de les espècies salvatges amb abocadors a cel obert amb l’objectiu de protegir la fauna autòctona i limitar l’expansió de bacteris multiresistents en el medi ambient.

Article: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723072534?dgcid=author

Autors: Judith Guitart, Johan Espunyes, Maria Puig, Lourdes Migura e Ignasi Marco

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Investigadora de l'IRTA-CReSA. lourdes.migura@irta.cat