Es descriu per primera vegada la dinàmica de la infecció per circovirus porcí tipus 3 (PCV-3) en quatre granges espanyoles

Els circovirus porcins (PCVs) són virus que pertanyen a la família Circoviridae i al gènere Circovirus. Fins el 2015, només es coneixien dues espècies d’aquest virus que afectaven el porc: el PCV-1 (no patogen), i el PCV-2, un agent que va ser devastador per a la indústria porcina i que avui està controlat mitjançant l’ús de vacunació. La tercera espècie d’aquest virus, el PCV-3, va ser descobert per primera vegada als Estats Units l’any 2016 en porcs afectats per inflamació cardíaca i multisistèmica i en granges amb truges que presentaven errors reproductius.

Se sap que el PCV-3 està distribuït mundialment, ja que el seu genoma s’ha descrit en diferents països de tots els continents. La infecció per aquest virus s’ha descrit en animals amb diferents presentacions clíniques i patològiques, a més d’animals clínicament sans i, molt recentment, en diferents mamífers silvestres i en paparres. Ara, aquest estudi publicat a la revista Veterinary Record, ha descrit per primera vegada la dinàmica de la infecció per circovirus porcí de tipus 3 en granges de porcs sans sense símptomes clínics.

En l’estudi es van estudiar 152 porcs domèstics de quatre granges diferents amb alt estatus sanitari des de les 2 o 4 setmanes d’edat fins al final de la fase d’engreix. Es va detectar el genoma del virus en totes les granges i en porcs de les diferents edats. Tot i que els resultats no van revelar un patró específic de la dinàmica d’infecció, les dades confirmen que PCV-3 circulava en totes les granges seleccionades i en totes les edats analitzades; a més, la majoria dels porcs es van infectar durant la seva vida productiva.

En alguns animals la infecció va ser aparent i de llarga durada, variant entre 4 i 23 setmanes. La freqüència de detecció de l’ADN del virus es va mantenir homogènia al llarg del temps en dues de les granges, però va ser variable en les altres dues. L’anàlisi filogenètic va mostrar que les vuit seqüències parcials obtingudes concretament de sis animals tenien una elevada similitud a nivell de nucleòtids, així com amb les seqüències disponibles del virus a l’GenBank. Tot i que els resultats no van revelar un patró específic de la dinàmica d’infecció, les dades confirmen que PCV-3 circulava en totes les granges seleccionades i en totes les edats analitzades; a més, la majoria dels porcs es van infectar durant la seva vida productiva.

Referència de l’article:

Klaumann, F., Correa-Fiz, F., Sibila, M., Núñez, JI., Segalés, J. (2019). Infection dynamics of porcine circovirus type 3 in longitudinally sampled pigs from four Spanish farms. Veterinary Record. Doi: 10.1136/vr.105219

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: