Acord de col·laboració entre l’IRTA i el CENSA: enfortint la cooperació internacional al Carib

El passat mes de maig es va celebrar el III Seminari Internacional de Sanitat Agropecuària (SISA 2019) a Cuba, amb la participació de les investigadores de l’IRTA-CReSA Llilianne Ganges i Rosa Rosell.

Durant l’esdeveniment també va tenir lloc la reunió conjunta SISA 2019 i la 14a reunió de l’organització CaribVET, la xarxa de sanitat animal del carib que inclou la Comunitat del Carib (Caricom), l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE), l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i centres de recerca com el CIRAD de Guadalupe (recherche Agronomique pour li développement) i el Centre Nacional de Sanitat Agropecuària de Cuba (CENSA).

A la reunió del SISA es van realitzar diverses conferències sobre els resultats de recerca més rellevants en sanitat animal. Llilianne Ganges va impartir una conferència sobre la patogènia i el diagnòstic de la Pesta Porcina Clàssica (PPC) i va liderar una sessió de treball en què es van discutir avenços cientificotècnics en la regió del Carib per al control de la PPC.

Rosa Rosell y Llilianne Ganges en la firma del acuerdo de colaboración.

Rosa Rosell i Llilianne Ganges a la firma de l’acord de col·laboració.

D’altra banda, en la reunió de CaribVET es van trobar els caps dels serveis veterinaris (CVO) dels països del Carib per establir acords de cooperació en estratègies de control i prevenció de malalties transfrontereres que poden provocar greus pèrdues econòmiques i sanitàries en la regió Del Carib, com ara la pesta porcina clàssica, endèmica en diversos països, o la Pesta Porcina Africana, que actualment afecta altres regions com Àsia i Europa i podria ser introduïda. Durant aquesta reunió la Dra. Ganges, responsable del Laboratori de Referència en PPC de l’OIE va presentar una proposta de projecte als països presents per a l’enfortiment de les capacitats diagnòstiques de malalties transfrontereres a la regió del Carib.

Durant aquest seminari internacional es va signar un conveni marc de cooperació entre l’IRTA i el CENSA de Cuba amb una durada de tres anys per col·laborar en aspectes de patogènia, diagnòstic i control de malalties rellevants en sanitat animal com la PPC, la pesta porcina africana, influença, llengua blava, entre d’altres.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Programa de Sanitat Animal IRTA. marina.torres@irta.cat Tel. +34 93 467 40 40 Ext. 1788