L’IRTA-CReSA participa com a assessor extern d’un projecte de vacunació de bovins contra la tuberculosi a Xile

L’investigador de l’IRTA-CReSA expert en tuberculosi, Bernat Pérez, ha visitat algunes granges i s’ha reunit membres del govern xilè per potenciar futures col·laboracions. 

La tuberculosi és una malaltia infecciosa generalment crònica que afecta a diverses espècies d’animals, incloent els humans. En bovins, el principal patogen causant de la tuberculosi és Mycobacterium bovis. A Xile aquesta malaltia és endèmica, però no està distribuïda de la mateixa manera pel territori. A la zona central del país, entre les regions de Valparaíso i de Bío bío, és on es concentra més de la quarta part dels bovins en l’àmbit nacional i on hi ha el percentatge més alt de ramats infectats.

Durant quatre anys, la Facultat de Ciències Veterinàries i Pecuàries (FAVET) de la Universitat de Xile i el Servei Agrícola i Ramader (SAG) ha estudiat l’estratègia de vacunació dels animals en questa zona, liderant el projecte Evaluación de la aplicación de la vacuna BCG y la prueba DIVA para la prevención y diagnóstico de la infección por Mycobacterium bovis en planteles bovinos de la zona central de Chile”, finançat pel SAG.

La vacuna BCG (bacil de Calmette-Guérin) és una soca atenuada de Mycobacterium bovis i actualment és l’única que s’utilitza per fer front a la tuberculosi humana. En aquest projecte, s’ha realitzat la primera aplicació de la vacuna BCG en bovins per prevenir la tuberculosi a Sud-Amèrica. A la vegada, també ha estat el primer estudi de camp de vacunació a gran escala amb participació de serveis veterinaris oficials, amb un total de 8 explotacions lleteres i més de 1200 animals.

Visita a les granges. Autor: IRTA-CReSA

Visita a les granges. Autor: IRTA-CReSA

Fins ara, l’única mesura per fer front a la malaltia era el sacrifici d’animals positius, fet que dificulta la viabilitat d’explotacions quan la prevalença de la malaltia és elevada i no existeixen indemnitzacions. Juntament amb la vacunació, també s’ha avaluat una alternativa per al diagnòstic de la malaltia que permeti diferenciar els animals vacunats dels infectats.

La línia de recerca de tuberculosi de l’IRTA-CReSA col·labora amb els investigadors xilens

L’investigador de l’IRTA-CReSA Bernat Pérez de Val ha participat com a assessor extern d’aquest projecte per avaluar els resultats, aportant el coneixement i l’experiència de l’IRTA-CReSA en la vacunació de cabres amb la vacuna BCG, tant en estudis en condicions de nivell de bioseguretat 3 com en estudis de camp. Aquests estudis s’estan duent a terme en un projecte finançat per Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària (RTA2015-0043-C02-01).

Aquest mes d’octubre, l’investigador ha visitat quatre explotacions de boví de llet representatives dels estudis del projecte, així com els laboratoris del SAG, a més d’analitzar i discutir l’impacte dels resultats obtinguts i projeccions futures. A banda de transferir el coneixement i l’experiència científic, l’objectiu també és trobar futures col·laboracions entre l’IRTA i FAVET. En aquest sentit, l’estudi de la vacuna a Xile tindrà una continuïtat de 3 anys més gràcies a un nou projecte finançat pel SAG i executat per la FAVET. L’objectiu serà avaluar l’efecte de la vacuna a nivell de ramat a llarg termini amb una possible col·laboració continuada amb l’IRTA-CReSA.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Programa de Sanitat Animal IRTA. marina.torres@irta.cat Tel. +34 93 467 40 40 Ext. 1788