‘MIXOlepus’ segueix treballant contra la mixomatosi que afecta les llebres

Des de l’estiu de 2018 i per primera vegada a Espanya es va confirmar un brot de mixomatosi en les llebres. Davant d’aquesta situació es va crear ‘MIXOlepus’, un grup de treball i recerca amb l’objectiu d’estudiar el brot de mixomatosi i buscar mesures de prevenció de la malaltia, així com promoure una gestió sostenible de les seves poblacions.

Ignasi Badiola, investigador de el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), és el coordinador d’aquesta iniciativa. Compta a més amb el finançament de Labiana i Fundació Artemisan i la col·laboració de el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), juntament amb altres entitats de l’àmbit cinegètic (Reial Federació de Caça d’Espanya i Federació Espanyola de Galgos), l’administració (Junta de Castella-la Manxa) i centres de recerca (Oviedo i Còrdova), incloent el Laboratori Central de Veterinària d’Algete.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Programa de Sanitat Animal IRTA. marina.torres@irta.cat Tel. +34 93 467 40 40 Ext. 1788