Necessites una instal·lació NBS3 per estudiar una zoonosi o malaltia de la llista OIE? Convocatòria oberta per finançar el teu experiment al nostre centre!

L’IRTA-CReSA és membre de la xarxa VetBioNet, una xarxa (Network) d’instal·lacions de Biocontenció Veterinàries per a l’excel·lència en investigació i experimentació de malalties infeccioses amb animals.

L’objectiu principal del projecte d’infraestructura VetBioNet és establir i mantenir una xarxa integrada per instal·lacions d’investigació d’alta contenció biològica (NBS3), institucions acadèmiques, organitzacions internacionals i empreses, dedicada a la recerca avançada sobre malalties epizoòtiques i zoonòtiques i a la promoció del desenvolupament tecnològic.

El projecte comprèn tres tipus d’activitats integradores:

  • Activitats d’accés transnacional: és a dir, proporcionar accés a les instal·lacions NBS3 i els recursos tècnics del consorci. Aquest accés gratuït es proporcionarà a investigadors o empreses que proposin un projecte científicament sòlid relacionat amb les malalties epizoòtiques i zoonòtiques.
  • Activitats de treball en xarxa per fomentar la cooperació entre els membres del projecte i forjar relacions de cooperació amb altres iniciatives de recerca europees o internacionals, sector industrial, organitzacions internacionals i administració.
  • Activitats conjuntes d’investigació per millorar els estàndards científics i tecnològics dels serveis proporcionats pel consorci. VetBioNet reuneix 28 socis de 12 països diferents i ha rebut 10 milions d’euros de finançament de la Comissió Europea (Horitzó 2020 INFRAIA-01-2016-2017) per un període de 5 anys (2017-22).

Es presenta l’oportunitat de tenir ACCÉS GRATUÏT a les instal·lacions i laboratoris d’animals de nivell 3 de bioseguretat de l’IRTA-CReSA amb la nova convocatòria d’accés transnacional.

Convocatòria d’accés transnacional: propostes de VetBioNet per avançar en la investigació de malalties epizoòtiques i zoonòtiques.

VetBioNet oferirà accés a les instal·lacions de BSL3 i els recursos tècnics del consorci com a part de les seves activitats d’accés transnacional. Aquest accés gratuït a estudis en animals, capacitats de laboratori o mostres biològiques es proporcionarà a investigadors o empreses que proposin un projecte científicament sòlid relacionat amb les malalties epizoòtiques i zoonòtiques. Grups de recerca acadèmics i no acadèmics, PIMES i empreses poden presentar-se a la convocatòria, però només a infraestructures de serveis fora del seu propi país.

La convocatòria de sol·licituds s’inicia aquest gener de 2018 i romandrà oberta durant tot el projecte (és a dir, fins a març de 2022) o fins que s’hagin utilitzat tots els serveis finançats pel projecte. Les sol·licituds es poden enviar en qualsevol moment a través del formulari de sol·licitud en línia i es processaran dins d’un termini d’aproximadament 6 setmanes.

Els usuaris dels serveis seran seleccionats a través d’un procés de selecció de dos passos que inclou una revisió científica independent per pares. Els projectes seleccionats podran començar a treballar dins de l’instal·lació assignada de VetBioNet poc després de la notificació.

Per obtenir més informació, es pot posar en contacte amb el TNA Access Point: vbn.tnaaccesspoint@wur.nl

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: