Oberta la convocatòria d’ajudes Ramón y Cajal

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats publica les ajudes per a contractes Ramón y Cajal 2018, 200 ajudes dirigides a promoure la incorporació d’investigadors nacionals i estrangers amb una trajectòria destacada en centres d’R+D.

Per una banda, la concessió d’ajudes per a la contractació laboral i, d’altra banda, la concessió d’ajudes per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent per a la posterior incorporació en els agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació beneficiaris d’aquests ajuts.

Consulta totes les línies de recerca consolidades de l'IRTA.

Consulta totes les línies de recerca consolidades de l’IRTA.

Els àmbits de recerca que ofereix l’IRTA-CReSA s’emmarquen dins de les àrees temàtiques de la convocatòria:

Àrea:
Ciencias de la vida (CV)
CAA / Ciencias agrarias y agroalimentarias

Subàrees:
ALI / Ciencias y tecnologías de alimentos
AYF / Agricultura y forestal
GYA / Ganadería y acuicultura

 

Requisits:

 • Tenir un títol de doctorat i haver passat almenys 24 mesos com a postdoctoral a centres d’R + D a la data límit.
 • El doctorat ha d’haver estat entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2015. Els següents períodes s’exclouran del càlcul:
  – Llicència de maternitat o paternitat.
  – Malaltia greu o accident amb baixa per malaltia de 3 mesos o més.
  – Atenció a persones dependents per un mínim de 3 mesos.
 • Un registre científic altament competitiu de publicacions.
 • Si el candidat té més d’un títol de doctorat, el període de 10 anys s’ha de comptar des del primer.
 • En cas que la investigació de doctorat es realitzés a l’IRTA, hauria passat almenys 24 mesos en organitzacions d’investigació d’I + D diferents de l’IRTA.

Aquest és un lloc de temps complet en el qual els candidats seleccionats seran contractats per un període de 5 anys, amb la possibilitat de formar part del personal científic permanent de l’IRTA al final del període. L’IRTA té el seu propi sistema d’avaluació interna que permet, al tercer any de la incorporació dels becaris Ramon i Cajal, avaluar la seva contribució científica i considerar la seva consolidació al final del període de 5 anys.

 

Pressupost de la convocatòria: 61.720.000, dels quals l’ajuda anual de cada un dels contractes serà de 33.720 €, més un ajut addicional de 40.000 € despeses directament relacionades amb l’activitat de la persona contractada. A més, l’ajuda per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent consistirà en una dotació de 100.000 € per cada plaça coberta.

Termini de sol·licitud: fins el 30 de gener, a les 15:00h.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Programa de Sanitat Animal IRTA. marina.torres@irta.cat Tel. +34 93 467 40 40 Ext. 1788