Reunió anual del Projecte PIGSs 2018, Cambridge

La setmana passada, membres del Projecte PIGSs van celebrar la seva reunió anual a Cambridge i van actualitzar la resta dels socis en el desenvolupament del seu treball. A més, el consell assessor, constituït per avaluadors externs, va poder examinar el progrés del projecte i donar les seves recomanacions.

Aquest projecte està dedicat a la prevenció de malalties produïdes per Streptococcus suis des de diferents enfocaments, incloent la vacunació i els probiòtics.

Streptococcus suis és una malaltia endèmica porcina que causa importants pèrdues econòmiques per a la indústria de la producció de carn de porc a tots els països on es crien porcs a gran escala. En alguns països, S. suis és la principal causa de mortalitat i morbiditat en els porcs joves i la raó més freqüent per a la prescripció d’antibiòtics del grup amino-penicil·lina com a mesura preventiva. S. suis també és un patògen zoonòtic pels humans i les infeccions informades de tot el món han augmentat significativament en els darrers anys. Dins de S. suis existeixen molts tipus diferents (serotipus, genotipus, patotipus) que causen problemes en el desenvolupament d’estratègies de control dirigides a tots els tipus. Els portadors asimptomàtics en porcs adults són comuns i això, combinat amb la manca de coneixement sobre les interaccions hospedador-patogen-medi ambient, són els principals motius pels quals no es resol la naturalesa endèmica d’aquest patogen. Els resultats del projecte tindran un impacte en la comprensió de les interaccions hospedador-patogen-ambient de les infeccions de S. suis a través de la seqüenciació de genomes de més de 1000 S. suis aïllats d’àrees geogràfiques representatives dels principals països productors de carn de porc, es realitzaran estudis d’associació genòmica entre soques causants de malaltia i de portadors asimptomàtics. Es desenvoluparan nous mètodes de diagnòstic per a la monitorització global del risc d’infecció i es faran proves en brots reals en granja. Els estudis epidemiològics determinaran els factors de risc per a la malaltia invasiva de S. suis, incloent-hi el paper de les coinfeccions i, per primera vegada, avaluant adequadament la dinàmica de la malaltia en una granja representativa. Augmentarà així la nostra comprensió dels mecanismes de virulència implicats en la patogènesi, incloses les interaccions de S. suis amb el sistema immunitari innat. Els resultats del projecte reforçaran les evidències científiques en que es basaran les estratègies de prevenció i control mitjançant la prova en porcs de nous antígens vacunals conservats i estratègies de prevenció basades en la manipulació de la microbiota i l’estimulació i maduració del sistema immunitari innat.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: