La comunitat bacteriana nasal dels garrins pot influir en el desenvolupament posterior de malaltia de Glässer

La microbiota, la comunitat de microorganismes en un lloc particular del cos, s’ha estudiat àmpliament en els últims anys, i s’ha demostrat que influeix en el desenvolupament de moltes malalties. La mucosa nasal dels garrins és colonitzada, des del naixement, per bacteris que constitueixen la microbiota nasal.

Entre els colonitzadors nasals, Haemophilus parasuis té a més a més importància clínica, ja que és l’agent etiològic de la malaltia de Glässer. Aquesta malaltia produeix pèrdues econòmiques en tots els països amb producció porcina, però els factors que influeixen en la seva aparició no estan totalment clars.

El propòsit d’aquest treball va ser caracteritzar la composició de la microbiota nasal dels garrins, i el seu possible paper en el desenvolupament de la malaltia de Glässer. Es van estudiar garrins procedents de granges que patien la malaltia de Glässer i de granges lliures d’aquesta malaltia. Quan la microbiota nasal es va comparar amb respecte a l’estat de salut de la granja es van trobar diferències significatives.

Un bon estat de salut es va associar a una major riquesa i diversitat d’espècies bacterianes.

graph
Dins de les troballes més importants d’aquest treball s’inclou el fet que diversos patògens van mostrar una major abundància en granges amb malaltia de Glässer, com ara Streptococcus i Haemophilus, juntament amb bacteris de la família Mycoplasmatacetae. Un bon estat de salut es va associar a una major riquesa i diversitat d’espècies bacterianes, en congruència amb el que s’ha demostrat per altres malalties. Els grups de bacteris que són més abundant en garrins sans, com ara els bacteris del phylum Firmicutes, mereixen una anàlisi detallada per identificar possibles probiòtics, capaços de prevenir el desenvolupament de malaltia.

Aquest treball, realitzat per investigadors de l’IRTA-CReSA s’ha publicat a la revista científica BMC Genomics:

Piglet nasal microbiota at weaning may influence the development of Glässer’s disease during the rearing period. Correa-Fiz F, Fraile L, Aragon V. BMC Genomics. 2016 May 26;17(1):404. doi: 10.1186/s12864-016-2700-8.

Aquest treball s’ha realitzat dins del projecte “Avaluació dels models animals i la protecció enfront de la malaltia de Glässer i el paper de la microbiota respiratòria” (AGL2013-45662-R) finançat pel MINECO.

 

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: