Avançant cap a un model experimental per millorar la reproducció de pneumònia causada per Mycoplasma hyopneumoniae

El pròxim 25 d’abril la doctoranda Beatriz Garcia Morante defensarà la tesi titulada “Avançant cap a un model experimental per millorar la reproducció de pneumònia causada per Mycoplasma hyopneumoniae”, dirigida pels investigadors de l’IRTA-CReSA: Dra. Marina Sibila i Dr. Joaquim Segalés. Aquesta tesi ha estat el fruit del treball realitzat durant 3 anys sota una beca de Doctorat Industrial. L’estreta col.laboració amb l’empresa farmacèutica Boehringer Ingelheim ha estat del tot fonamental i molt enriquidora per la doctoranda, ja que li ha permés conèixer una altra perspectiva científica així com fer diverses estades a una de les seus d’investigació veterinària, a Hannover (Alemanya).

Equip experimental a granja.

La infecció per M. hyopneumoniae està àmpliament estesa per la majoria de països productors de porcí. Malgrat la seva importància, encara hi ha punts rellevants que queden per resoldre; alguns d’ells referents a la complexa patogènesi de la infecció així com de la pneumònia que en resulta. Tot i que els models experimentals de M. hyopneumoniae són un bon punt de sortida per tractar aquestes qüestions, en aquest escenari s’observa una àmplia variabilitat tant en la reproductibilitat com en la prevalença i la gravetat de la pneumònia. Aquesta variabilitat és preocupant, per exemple, en el cas de voler complir amb els requisits d’eficàcia per a productes medicamentosos d’ús veterinari, especialment en el cas de les vacunes, ja que es demana una reducció significativa de les lesions pulmonars al comparar amb les de porcs no vacunats. Així doncs, un model experimental de M. hyopneumoniae validat i que asseguri la reproducció de pneumònia és d’interès.

Aquesta tesi es va plantejar amb l’objectiu d’identificar i optimitzar les condicions experimentals que més poden influenciar el desenvolupament de pneumònia. A més, també s’hi avaluen paràmetres ante-mortem amb cert potencial per predir la prevalença i la gravetat de pneumònia. Com a resultat, la tesi inclou 5 estudis, dels quals 3 han estat publicats en revistes internacionals indexades i els altres dos estan en vies de publicació:

A més a més s’han publicat els següents articles de divulgació:

Aquesta tesi ha estat finançada per la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (Doctorats Industrials, 2013 DI 039) i per Boehringer Ingelheim España S.A., División Veterinaria. Els estudis inclosos en aquesta tesi també han estat co-financats per Boehringer Ingelheim Veterinary Research Center (BIVRC) GmbH & Co. KG. (Hannover, Alemanya).

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: