Comentaris virus-lents (3): AEBioS. Ens associem per tractar temes de bioseguretat?

Des de març de 2011, una nova societat de professionals s’ha fet camí a Espanya. Es tracta de l’Associació Espanyola de BioSeguretat (AEBioS).

No es va constituir com a una associació d’empreses o institucions, sinó com a una associació de professionals sense ànim de lucre. Al capdavall, és un fòrum de participació dirigit a professionals públics i privats relacionats amb àrees de risc biològic que té com a finalitat reforçar l’intercanvi de coneixements actualitzats i avançats en bioseguretat i biocontenció per a la seva possible aplicació futura en instal·lacions, centres i laboratoris relacionats amb la sanitat humana, animal i vegetal sobre una base clara i sòlida de conceptes tècnics i científics. Altres referents en el camp internacional sónla American Biological Safety Association (ABSA), amb a prop de 30 anys d’història, ola European Biosafety Association (EBSA), creada fa més de 15 anys i que engloba 24 països europeus.

Entre les activitats de l’AEBioS tindrà una gran importància la difusió d’informació científica i tècnica perquè permetrà fer partícip a la societat de la problemàtica del risc biològic, així com de la necessitat i beneficis de la seguretat biològica. Per aconseguir-ho, l’associació utilitzarà tots els medis que tingui a l’abast (reunions, congressos, conferències, exposicions y edició de publicacions).

Al primer congrés nacional de l’Associació Espanyola de BioSeguretat, que va tenir lloc a finals de novembre de l’any 2012 a Madrid, es van presentar ponències relacionades amb temes de biocontenció (disseny de laboratoris, laboratoris modulars, tractaments de residus sòlids per convertidors de plasma o residus líquids per inactivació tèrmica i identificació de punts crítics) i de bioseguretat (actualització de normatives internacionals o europees, validació tècnica i microbiològica d’equips, espais i superfícies, procediments de descontaminació biològica per peròxid d’hidrogen en fase vaporosa i nous dissenys de protecció personal enfront d’agents biològics). Tampoc es va deixar de banda un tema tan important com l’eficiència energètica als laboratoris de bioseguretat, els quals consumeixen molta més energia que els laboratoris de recerca o diagnòstic convencionals. En aquest congrés, el CReSA va presentar tot el que ha après des que va entrar en funcionament. S’ha previst que la segona edició del congrés de l’AEBioS tingui lloc el 2014 aBarcelona, on el CReSA intercanviarà els seus coneixements i experiències amb els d’altres professionals en bioseguretat i biocontenció en Espanya.

Però aquesta, aquesta és altra història.

Per a més informació www.aebios.org

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Cap de la Unitat de Biocontenció IRTA-CReSA. comentarisviruslents.org xavier.abad@irta.cat