Professionals formats en bioseguretat: Finalment serà una realitat en el nostre país!

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha fet possible el 1r Curs de postgrau d’Estratègies en Bioseguretat i Contenció Biològica de l’Estat espanyol. Des de fa molts anys se sabia que calia establir una formació reglada dins del món de la bioseguretat.

Els diferents professionals implicats en aspectes clau havien de marxar a l’estranger a fer cursos de formació amb els que preparar-se i acreditar-se com a experts en la realització de tasques concretes (aspectes normatius, avaluació i gestió del risc biològic, gestió de residus biològics, transport de material biològic, resposta en front d’emergències biològiques, establiment d’un programa de bioseguretat, etc.), ja que era el que els encarregaven les seves pròpies institucions.

Ja fa alguns anys que la Unió Europea, gens aliena a la imperiosa necessitat de disposar d’aquesta formació, treballa intensament en aquesta línia per tal d’aconseguir harmonitzar i homogeneïtzar els continguts a nivell europeu,.

És per tot l’anteriorment exposat que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha impulsat i ha fet possible el 1r Curs de postgrau d’Estratègies en Bioseguretat i Contenció Biològica de l’Estat espanyol, dirigit pel Dr. Isern, cap de l’Oficina de Medi Ambient, juntament amb el Dr. Villaverde, catedràtic de Microbiologia. El curs neix sota el paraigües de la Asociación Española de Bioseguridad (AEBioS), la qual ha supervisat el programa i ha donat el seu vistiplau.

La primera edició, que serà semipresencial, tindrà lloc a partir del proper dia 3 de maig i s’allargarà fins el 30 de juny. També el CReSA hi serà present i els alumnes tindran l’oportunitat de visitar les instal·lacions d’alta seguretat biològica del CReSA i de debatre sobre els diferents aspectes d’aquestes in situ. Feu-ne tanta difusió com us sigui possible!

Més informació al lloc web de la UAB: http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/curso-en-estrategias-en-bioseguridad-y-contencion-biologica/detalle-curso-1206597475768.html/param1-3045_es/param2-2012/

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: