IRTA-CReSA participa al 14è congrés de la Societat Espanyola de Ciències de l’Animal de Laboratori (SECAL)

La Societat Espanyola de Ciències de l’Animal de Laboratori (SECAL) reuneix a tots aquells professionals l’activitat dels quals tenen relació amb l’animal de laboratori. Són persones la relació o treball dels quals amb els animals utilitzats en projectes experimentals es desenvolupa en Centres d’Investigació tant del sector públic com privat, així com universitats i empreses dedicades gairebé exclusivament a la producció i comercialització d’animals per ser utilitzats en aquesta mena d’estudis. Quin és el seu objectiu fonamental? Doncs no és altre que el racionalitzar la utilització de l’animal de laboratori, tenint sempre molt present les atencions i cures que aquest necessitarà, fomentant en la mesura del possible la relació, cooperació i intercanvi d’informació entre els professionals del sector. SECAL pertany a la Federació Europea de Societats per a les Ciències de l’Animal de Laboratori (FELASA), l’International Council for Laboratory Animals Science (ICLAS) i a la Federació Europea de Tècnics d’Animalari (EFAT). A més, té representants en les Juntes de Govern de FELASA, ICLAS, ESLAV i ECLAM. Finalment indicar que té un representant al Consell de Direcció de la revista Laboratory Animals.

SECAL és una Societat molt dinàmica i un bon exemple d’això és la celebració d’un Congrés biennal, amb ja 13 edicions del mateix realitzades. Aquest any es durà a terme el 14è Congrés de la Societat, a Las Palmas de Gran Canària, ciutat que brinda el seu Palau de Congressos de Canàries, concretament l’Auditori Alfredo Kraus, per presentar un més que interessant programa científic d’altíssim nivell . El lema del mateix és “Avenços Científics en els animals per a la salut global” pretenent que es puguin seguir avançant tant en el desenvolupament científic com en el tecnològic pel que fa a la utilització de l’animal en diferents estudis experimentals. El congrés comptarà amb la participació d’importants ponents, de primer nivell, tant nacional com internacional a més de incloure tallers pràctics, comunicacions orals, debats i sessions de pòsters. No podem oblidar que aquest impuls que es pretén no és possible sense l’esforç necessari per part de les empreses especialitzades del sector, que contribueixen a bona mesura en els avenços que es van produint en aquest camp.

Las Palmas de Gran Canaria. Imatge: Fernando Carmona.

Las Palmas de Gran Canaria. Imatge: Fernando Carmona.

Dins de l’extraordinari programa, cal destacar pel que a IRTA-CReSA concerneix, el tema 5: “En guàrdia davant les malalties emergents. Reptes en instal·lacions de biocontenció “comptant amb la participació de la Dra. Maria Mazariegos, de Visavet, amb una ponència que porta per títol” Disseny d’un animalari: Treballant amb agents patògens d’alt risc “, la Dra Alexandra Kupke, de la Universitat de Philipps a Marburg impartint “Experimentació animal sota condicions de nivell de bioseguretat 4 (BSL-4): Avantatges i inconvenients” i per part de IRTA-CReSA, participaran dos ponents de gran nivell científic, d’una banda la Dra. Núria Busquets que oferirà una ponència titulada “Agent patogen, vector, model animal: Una complicació creixent en bioseguretat” i d’altra Dr. Xavier Abad que oferirà una altra ponència titulada “Vectors virals i agents biològics tipus 3. Treball i contenció”.

Aquesta participació de personal científic i de gestió de l’IRTA-CReSA no fa més que subratllar la importància que per l’IRTA-CReSA tenen les temàtiques de bioseguretat, biocontencó, correcte maneig de patògens i vectors i de la relació de tots aquests elements amb els animals de laboratori i els animals de producció, i l’alt nivell de coneixement i professionalitat assolit, reconegut nacionalment i internacionalment.

Imatge de portada: Rama. L’autor agraeix al Dr. Xavier Abad la revisió d’aquesta entrada.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: