L’ASPCAT activa el Protocol contra les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya

Des de finals de juny, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha reactivat, un any més, el protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya.

Es reforça la prevenció davant la detecció de casos importats d’infecció per virus de Zika, chikungunya o dengue i la presència de mosquits adults actius potencialment transmissors d’aquestes malalties. Les elevades temperatures de l’estiu afavoreixen la presència i proliferació de mosquits, com el mosquit tigre. Això coincideix amb l’increment de tràfic de viatgers entre Catalunya i zones on la transmissió d’aquests virus és activa. El Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya, elaborat en el marc de la Comissió interinstitucional per a la prevenció i control de mosquits vectors, estableix les mesures a realitzar en aquesta situació.

Com s’actua quan hi ha un cas sospitós d’una persona infectada?

Davant la notificació a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) d’una sospita d’infecció per virus de Zika, chikungunya o dengue que es trobi en període virèmic o que hagi passat part d’aquest període a Catalunya, l’ASPCAT activa la comunicació del cas a l’ajuntament on resideix el malalt i es desplaça a la diputació i al servei de control de mosquits corresponents en funció de l’àmbit territorial: Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i Agència de Salut Pública de Barcelona. Aquests organismes realitzen una inspecció entomològica a la zona per valorar la presència de larves i mosquits adults i establir les mesures de prevenció i control que cal dur a terme. Els ajuntaments adopten les mesures necessàries i les diputacions donen suport als serveis de control de mosquits i als ajuntaments per a la realització de les inspeccions entomològiques i per a tasques de control de mosquits. Així mateix, es capturen mosquits i s’analitzen al Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) per verificar que no tinguin presència de virus. Paral·lelament, el Departament de Salut proporciona recomanacions a la persona afectada per evitar les picades.

L’any 2018 es van notificar a la XVEC un total de 190 sospites d’arbovirosis, de les quals es confirmaren 93 casos i 60 restaren com a probables. Dels casos confirmats 6 (6,4%) corresponen a virus Zika, 9 (9,6%) a virus chikungunya i 78 (84%) a dengue. Els casos probables van correspondre majoritàriament a virus Zika (77%). Tots els casos han estat d’origen importat amb l’excepció d’un cas confirmat de dengue sense antecedents de viatge. Fruit d’aquestes notificacions, i en el marc del Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya esmentat, es van realitzar 77 inspeccions entomològiques i 39 determinacions analítiques per determinar la possible presència de virus en els mosquits, els resultats de les quals van ser negatius.

Fruit de les accions de vigilància entomològica que van dur a terme el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través del Agents Rurals i el Departament de Territori i Sostenibilitat, i de l’aplicació del Protocol, l’any 2018 es va detectar la  presència del mosquit tigre en 54 nous municipis. Enguany es seguiran realitzant aquestes accions per tal de fer un seguiment de la distribució del mosquit tigre a Catalunya.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya recorda que la prevenció és el millor mètode per al control de mosquits: el més efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, eliminant o controlant tots els punts d’aigua on pot créixer, com gerros, galledes, plats sota els testos, plats d’animals domèstics, etc. Es pot trobar informació detallada sobre les mesures preventives a l’Estratègia per a la Prevenció i el Control del Mosquit Tigre a Catalunya.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Programa de Sanitat Animal IRTA. marina.torres@irta.cat Tel. +34 93 467 40 40 Ext. 1788