Prions al desert

Les malalties priòniques o encefalopaties espongiformes transmissibles afecten a un espectre d’hostes prou variat, des d’animals domèstics com les vaques amb la Malaltia de les Vaques Boges (Encefalopatia Espongiforme Bovina, EEB) animals silvestres com els cèrvids amb la Malaltia Caquectitzant Crònica i fins a les persones que poden patir la Malaltia de Creutzfeld Jackob.

La revista Emerging Infectious Diseases acaba de publicar un article en el que es descriu, per primera vegada,  una malaltia priònica en dromedaris (l’anomenen, en anglès, Camel Prion Disease, CPD).

Prion Disease in Dromedary Camels, Algeria.
Babelhadj B, Di Bari MA, Pirisinu L, Chiappini B, Gaouar SBS, Riccardi G, Marcon S, Agrimi U, Nonno R, Vaccari G.
Emerg Infect Dis. 2018 Jun 17;24(6). doi: 10.3201/eid2406.172007. [Epub ahead of print]

És una noticia prou rellevant ja que mai abans s’havia descrit una malaltia priònica en camèlids, la qual cosa obre nous interrogants:

  • Quin és l’origen d’aquesta malaltia? De moment es desconeix. Les primeres proves indiquen que és diferent dels prions que causen la malaltia de les vaques boges. La EEB no ha estat mai diagnosticada en bestiar vaquí a l’Àfrica malgrat es coneix que s’han importat pinsos contaminats des d’Europa. Podria tenir el seu origen en Scrapie, la malaltia priònica que afecta a les ovelles i cabres, o tractar-se d’una malaltia  pròpia dels dromedaris que fins ara no s’havia diagnosticat, els autors estimen una prevalença del 3,1% en base a l’observació de signes nerviosos en dromedaris als escorxadors.
  • És transmissible o son casos esporàdics? Els dipòsits de proteïna priònica s’han detectat no només al sistema nerviós central, si no també als teixits limfoides això fa pensar que es tracti possiblement d’una malaltia de transmissió horitzontal (com ho son Scrapie i la Malaltia Caquectitzant Crònica dels cèrvids).
  • Pot afectar a les persones? Aquest és el punt clau a investigar. Caldrà fer bioassaigs en models de ratolí transgènic que expressin la proteïna prió cel·lular humana per determinar la susceptibilitat dels éssers humans a aquest nou prió. Tant si es tracta d’una malaltia pròpia dels dromedaris o, encara amb més motiu, si resulta que és un prió ja conegut adaptat a una nova espècie. Cal analitzar be les propietats del nou prió ja que el pas per diferents hostes pot modificar-les i, per exemple, esdevenir més virulent o ampliar el rang d’hostes que es poden infectar.
  • I la resta de camèlids, què? En efecte els dromedaris són camèlids, a diferencia de les famílies Bovidae i Cervidae no són remugants, sinó artiodàctils.  Caldrà investigar també si altres espècies de camèlids poden també tenir aquest tipus de malalties com ara els camells, llames, alpacas, etc

Cover image source.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Investigador de l'IRTA-CReSA. Laboratori PRIOCAT - SESC (Suport a Escorxadors) - Diagnòstic TBC. enric.vidal@irta.cat