Tuberculosi bovina: reptes i controvèrsies (I). Una malaltia compartida

Durant els darrers 100 anys la majoria de països desenvolupats han dut a terme nombroses i costoses accions per al control de la tuberculosi en les persones i en el bestiar amb resultats molt variables segons el cas. En concret, a l’Estat espanyol la campanya d’eradicació de la tuberculosi bovina va començar ja fa força anys (des del 1987 ja de forma completa després de la incorporació d’Espanya a la CEE) i després d’uns anys d’èxit i d’una baixada pronunciada de la prevalença, aquesta s’ha mantingut estancada des de l’inici del segle XXI.

Aquest estacament, entre altres causes, és degut al paper dels reservoris silvestres i domèstics de la malaltia. En aquest blog  ja es va dedicar un post que parlava de la cabra com a origen de casos de tuberculosi en bovins.  Aquest any 2017 el grup de recerca en eines de control de la tuberculosi animal de l’IRTA-CReSA ha publicat dos treballs que estudien la transmissió de la malaltia entre bovins i senglars, així com entre cabres i ovelles.

Lesions tuberculoses en una ovella.

El primer treball es va realitzar en una població de senglars en una àrea dels Ports de Tortosa-Besseit, on s’han detectat també diversos casos de tuberculosi en bovins. L’estudi va demostrar una elevada relació entre els senglars positius a la prova serològica i la presència de lesions tuberculoses. Així, es va poder fer un seguiment serològic en el temps de la malaltia en la població de senglars i com va evolucionar després de les intervencions que es van realitzar en el bestiar boví.

Aquests estudi està publicat a la revista Transboundary and emerging diseases: Serological Follow-up of Tuberculosis in a Wild Boar Population in Contact with Infected Cattle. Pérez de Val B, Napp S, Velarde R, Lavín S, Cervera Z, Singh M, et al.. Transbound. Emerg. Dis. 2017; 64. doi:10.1111/tbed.12368.

En el segon treball es va evidenciar, per primera vegada, la transmissió de la tuberculosi entre cabres i ovelles d’un ramat mixt. L’estudi ha servit per reforçar la idea que, contràriament a l’opinió força generalitzada en el sector, les ovelles són susceptibles a la malaltia si estan en contacte amb altres animals infectats i poden jugar un paper en l’epidemiologia de la tuberculosi animal.

Aquest estudi està publicat a la revista Small Ruminant Research: Transmission of tuberculosis caused by Mycobacterium caprae between dairy sheep and goats. Vidal E, Grasa M, Perálvarez T, Martín M, Mercader I, Pérez de Val B. Small. Rumin. Res. 2018; 158:22–5. doi:10.1016/j.smallrumres.2017.11.010.

Aquests estudis posen de relleu que cada cop més cal entendre la tuberculosi com una malaltia multi-hoste, una malaltia compartida, que haurà de ser controlada en totes les espècies susceptibles si es pretén aspirar a un escenari factible d’eradicació. Les diferents autoritats competents i el sector hauran de posar les eines necessàries i la voluntat per fer-ho possible.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: