Una sola salut uneix humans, animals i ecosistemes

Maxpixel.net

Segons el Centre pel Control i Prevenció de Malalties (CDC), 6 de cada 10 malalties infeccioses que afecten les persones són transmeses per animals. Com que animals i persones compartim gran part dels ecosistemes en què vivim, hi ha molts microorganismes infecciosos que afecten tant uns com els altres. Per aquesta raó, cal destinar els mateixos esforços tant en la salut humana com en l’animal per fer front a molts problemes sobre malalties.

El concepte d’ ”una salut” (One Health en anglès), reconeix que la salut de les persones està connectada amb la salut dels animals i del medi ambient. Es tracta d’un enfocament col·laboratiu, multisectorial i multidisciplinari que s’aplica en els àmbits local, regional i global, amb l’objectiu d’aconseguir solucions òptimes per a la salut tenint en compte la interacció entre persones, animals, plantes i el medi en el qual vivim tots plegats.

Hi ha diversos exemples que demostren que la salut humana està lligada amb la salut animal i ambiental. És el cas de les malalties zoonòtiques, que poden ser transmeses d’animals a persones. Per exemple, la manera més efectiva de prevenir la malaltia de la ràbia en humans és actuar l’animal que porta el virus, com administrar la vacuna als gossos. Altres exemples de zoonosis són les infeccions per Salmonella, la febre de Rift Valley, la tuberculosi, la brucel·losi o la febre de West Nile virus. També hi ha altres malalties que es transmeten entre persones que poden infectar animals, o bé aquests actuen com a reservori del virus, provocant emergències sanitàries greus com l’epidèmia del virus de l’Ebola.

Font: OIE

 

Connectats per la mateixa causa

Tenint en compte que algunes malalties es transmeten d’animals a persones, en molts casos la manera més efectiva i econòmica de protegir les persones és controlant els patògens zoonòtics i l’animal d’origen. Per tant, per tal de protegir la salut pública és necessari que es desenvolupin estratègies globals. Això es tradueix amb una bona coordinació entre tots els agents implicats amb la salut humana, animal i l’estat dels ecosistemes per implementar polítiques a tots nivells.

La majoria d’àrees de treball on el concepte d’una única salut hi té molta rellevància són la seguretat alimentària, el control de zoonosis i el control de resistències als antibiòtics. Per tant, és la suma dels esforços de professionals experts en salut pública, salut animal, salut vegetal i del medi ambient. De la mateixa manera, és necessari que hi hagi una bona comunicació entre tots els agents implicats perquè la informació com dades epidemiològiques o resultats científics flueixi entre ells per detectar i prevenir brots zoonòtics i problemes de seguretat alimentària.

Font: CDC

 

El futur de la salut en un món de canvi constant

Pòster One Health. Font: OIE

El concepte d’ “una sola salut” es va començar a introduir a principis de l’any 2000, però cada vegada és més important i més present en l’àmbit de la medicina humana i la veterinària. Hi ha diversos factors que han alterat les interaccions entre les persones, els animals i el medi ambient, que han donat lloc a l’emergència o la reemergència de moltes malalties. Per exemple, la població humana està en creixement constant i s’està expandint cap a noves zones geogràfiques. Com a conseqüència, el contacte entre persones i animals, tant domèstics com salvatges, cada vegada és més freqüent.

D’altra banda, el canvi global està afectant el planeta en quant al clima i en l’ús del sòl com la desforestació i la ramaderia intensiva. I no s’ha d’oblidar l’augment de viatges internacionals tant amb finalitat mercantil com turística durant les darreres dècades, els quals han afavorit la dispersió de molts patògens i vectors per tot el planeta. En conclusió, tots aquests canvis han afavorit la transmissió de malalties entre animals i persones, ja que han aparegut noves oportunitats de contacte entre humans, animals i medi ambient.

Fonts d’informació:

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Comunicació Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Programa Sanitat Animal IRTA. marina.torres@irta.cat