L’IRTA-CReSA acull, un any més, joves estudiants a través del Programa ARGÓ

Del 25 de juny al 12 de juliol un grup d’estudiants de diferents centres de secundària de Catalunya han realitzat una estada a l’IRTA-CReSA a través del Programa ARGÓ, el Programa d’assessorament i suport a estudiants de secundària, impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquesta és la 13a edició en què l’IRTA-CReSA participa en aquest programa, amb la supervisió de la investigadora Virginia Aragón. Durant la seva estada a l’IRTA-CReSA, l’alumnat ha participat en diferents tasques i activitats de recerca de l’àmbit de la sanitat animal, inclòs en el bloc d’oferta d’estades de Ciències de la Salut de la UAB.

L’objectiu principal de l’activitat era “Adquirir experiència en diagnòstic bacteriològic clàssic i molecular”. Per això, l’alumnat han practicat diferents tècniques al laboratori de bacteriologia, han observat el procediment d’una necròpsia d’un animal i han après a processar una mostra per diagnosticar una infecció bacteriana. A més, han après com es realitzen les tècniques microbiològiques, moleculars (PCR) i de detecció d’anticossos (ELISA), així com interpretar-ne els resultats.

El Programa Argó és una iniciativa de transició entre la secundària i la universitat que es duu a terme des del  curs 2003-2004. Aquest programa ofereix assessorament i suport als estudiants de batxillerat i de cicles formatius en el seu pas a la universitat, també ofereix actualització de coneixements per al professorat i la possibilitat de conèixer centres d’estudis, projectes i recerques que es fan a la UAB.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Comunicació Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Programa Sanitat Animal IRTA. marina.torres@irta.cat