Primera detecció de la circulació del Virus del Nil Occidental en un cavall a Catalunya

Fa més de 12 anys que l’IRTA-CReSA duu a terme el diagnòstic i assessorament tècnic del programa de vigilància del Virus del Nil Occidental a Catalunya com a servei per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP). Aquest programa es va iniciar amb l’objectiu de detectar precoçment la circulació del virus del Nil Occidental, virus que pot afectar aus salvatges i èquids i és trasmès per mosquits vectors a les persones.
Actualment la vigilància es basa tant en la vigilància activa (en aus i èquids que no presenten cap tipus de simptomatologia) i en la vigilància passiva (en aus o èquids amb simptomatologia compatible amb la malaltia, sobretot trastorns neurològics o trobats morts) a tota Catalunya. El diagnòstic en el cas de la vigilància passiva es duu a terme a les instal·lacions de bioseguretat de nivell 3 de l’IRTA-CReSA (Node de la ICTS RLASB). Aquest programa ha permès per primera vegada la detecció a Catalunya de la circulació del virus del Nil Occidental en un cavall procedent de Vilanova i la Geltrú (comarca del Garraf). El cavall era un mascle castrat de la raça hannoveriana que participa en la disciplina de doma clàssica. El cavall va presentar signes clínics compatibles amb la febre del Nil Occidental (atàxia (paràlisi-parèsia), incoordinació, moviments anormals, afectació dels nervis cranials, fasciculacions musculars i debilitat). Aquests signes clínics van començar el passat dia 1 d’octubre i posteriorment fou ingressat a l’Hospital Clínic Veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest hospital participa activament en el programa de vigilància del Virus del Nil Occidental i va enviar al CReSA tant una mostra de sang, extreta el dia 6 d’octubre, com una mostra de líquid cefaloraquidi extreta el dia 8 d’octubre.

Al CReSA es va realitzar el test de diagnòstic d’ELISA per a la detecció de IgMs enfront del virus del Nil occidental en la mostra de sèrum resultant positiva i es va realitzar una RT-PCR per a la detecció del genoma del virus en el líquid cefalorraquidi, en aquest cas resultant negativa. Es va procedir a l’enviament de les mostres al Laboratori Central de Veterinària (LCV) d’Algete per a la seva confirmació, mentre que paral·lelament al CReSA es procedia al disseny de les zones d’especial vigilància al voltant del punt on viu el cavall. Aquest disseny es va transmetre immediatament al DARP que és qui dictamina les mesures de control i prevenció de la transmissió del virus de la zona per poder determinar si hi ha o hi ha hagut més transmissió vírica a la zona. Posteriorment el LCV ha confirmat el diagnòstic obtingut al CReSA. La negativitat trobada en el líquid cefaloraquidi probablement seria com a conseqüència de la clarificació del virus a causa del sistema immunològic del cavall, de fet el cavall es va recuperar i es va donar d’alta de l’hospital.

Un cas sospitós (cavall amb que mostri simptomatologia nerviosa compatible amb WNV) juntament amb un resultat positiu a IgM per ELISA es considera un cas confirmat, i en ser una malaltia de declaració obligatòria per la OIE (organització mundial per a la salut animal), a dia 17 d’octubre el Ministeri d’Agricultura i Pesca , Alimentació i Medi Ambient ha notificat el focus.

Actualment l’IRTA-CReSA dins el marc del programa d’alerta contra el Virus del Nil Occidental (DARP) està analitzant mostres d’aus i cavalls que hagin pogut estar en contacte amb mosquits vectors per poder determinar si el virus ha circulat recentment o està encara circulant per la zona propera a on resideix el cavall.

Aquest és el primer focus del virus del Nil Occidental en cavalls detectat a Catalunya. Aquest virus ja s’havia detectat en aus a Catalunya l’any anterior, en aquest cas es va poder determinar el llinatge del virus sent llinatge 2. Des del 2010 s’ha detectat el virus del Nil Occidental en cavalls cada any al sud de la Península, i alguns anys des del 2010 hi ha hagut alguns casos humans. Allà el llinatge que s’ha detectat fins ara ha estat el llinatge 1 del virus. Desafortunadament en el present focus no podem determinar el llinatge que ha circulat pel fet que els resultats diagnòstics s’han basat en tècniques serològiques, les quals no permeten determinar el llinatge.

Aquest any hi ha hagut un augment de casos confirmats en humans a Europa respecte als 4 anys anteriors. Això es creu que és com a conseqüència principalment a l’inici primerenc de la temporada de transmissió 2018 a la Regió Europea, que normalment dura de juliol a octubre. La temporada d’aquest any s’ha caracteritzat per les altes temperatures i els llargs períodes de pluja, seguits pel clima sec. Aquestes condicions climàtiques han estat propícies per a la reproducció i reproducció de mosquits segons l’OMS.

Els investigadors de l’IRTA-CReSA ressalten la importància del manteniment dels programes de vigilància com a mesura de prevenció de brots de malalties. Programes en els quals participen especialistes de disciplines diverses i d’institucions diferents. En aquest cas concret la importància de treballar en xarxa amb veterinaris d’èquids i amb l’Hospital Clínic Veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona. A l’IRTA-CReSA ha participat personal expert en de virologia, epidemiologia i personal tècnic de laboratori per poder determinar la circulació del virus del Nil Occidental.

Foto de portada. Cavall de raça hannoveriana.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Investigadora Principal de la línia de Recerca en Arbovirosis del Programa de Sanitat animal de l'IRTA. Desenvolupa la seva recerca a l'IRTA-CReSA.