Serà la molècula de RNA mes petitona l’arma secreta per vèncer al virus de la pesta porcina africana?

Un estudi realitzat a l’IRTA-CReSA ha permès identificar els diferents nivells d’expressió de microRNAs porcins en una infecció experimental amb el virus de la pesta porcina africana (VPPA) en porcs. Els resultats permeten avançar en el coneixement de la interacció virus hoste així com identificar possibles dianes per al control d’aquesta important malaltia per a la qual, de moment, encara no hi ha una vacuna en el mercat.

Els miRNAs són petites molècules d’àcid ribonucleic que regulen els gens tant del virus com del propi hoste, i que poden estar involucrades en diferents processos com la patogènia o la resposta immune de l’hoste enfront del virus.

Per a aquest estudi es van realitzar assajos de seqüenciació massiva en animals infectats amb diferents soques del virus de la pesta porcina africana a diferents dies i amb diferents soques que presentaven diferent virulència. En aquesta anàlisi es van trobar diversos miRNAs amb diferències d’expressió que poden estar involucrats en la patogènia de la malaltia. Així, s’han identificat, per exemple, determinats miRNAs que poden jugar un paper important en la infecció, com el miR-122, per al qual s’ha vist que és capaç d’interaccionar amb un nombre molt elevat de gens propis del virus. Per a aquest miRNA ja ha estat descrit que juga un paper fonamental en la infecció pel virus de l’hepatitis C, i s’ha convertit en una diana per a la recerca de tractaments enfront d’aquest patogen. Segons l’estudi realitzat a l’IRTA-CReSA, miR-122 pot tenir també un paper important en la infecció pel VPPA. Així mateix, els miRNAs miR-451 i miR-145-5p, regulen el gen que codifica una subunitat la polimerasa viral, i pot afectar la replicació viral.

Xarxa de les interaccions entre els microRNAs i els gens virals i porcins que regulen. En aquest cas, s’indiquen els miRNAs diferencialment expressats en animals infectats amb la soca virulenta E75 enfront dels infectats amb la soca atenuada E75CV1. Aquests miRNAs també poden constituir dianes per a la recerca d’un antiviral enfront de la PPA.

En una segona anàlisi, es van avaluar els possibles gens diana sobre els quals poden actuar aquests miRNAs. D’aquesta manera, s’ha identificat com el gen viral L179, que és un homòleg del gen de l’hoste Bcl2 implicat en apoptosi, escaparia a la regulació que els miRNAs identificats en aquest estudi exerceixen sobre Bcl2. Així, la modulació artificial d’L179 podria afectar a l’establiment de la infecció pel VPPA. D’aquesta manera, l’exploració d’aquestes vies obre una nova possibilitat per controlar la infecció, mitjançant la utilització d’inhibidors dels miRNAs identificats així com mitjançant l’ús de la sobreexpressió d’altres miRNAs, ja sigui per mitjà de miRNAs artificials, o per la administració de miRNAs mimètics (miRNA mimics). Això permetrà la realització d’estudis in vitro que puguin demostrar el seu efecte inhibitori de la replicació del VPPA i posteriorment, la realització d’estudis in vivo en l’hoste natural que confereixin resistència a la malaltia.

El treball s’ha publicat a la revista Virology Journal:

Núñez-Hernández F, Pérez LJ, Muñoz M, Vera G, Accensi F, Sánchez A, Rodríguez F, Núñez JI. Differential expression of porcine microRNAs in African swine fever virus infected pigs: a proof-of-concept study. Virol J. 2017 Oct 17;14(1):198.

En aquest treball han participat investigadors de l’IRTA-CReSA (node de la ICTS RLASB) , del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), CSIC-IRTA-UAB-UB, així com del Centre Nacional de Sanitat Agropecuària (CENSA), l’Havana, Cuba.

Imatge de portada: Joaquim Alves Gaspar.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

One Response to Serà la molècula de RNA mes petitona l’arma secreta per vèncer al virus de la pesta porcina africana?

  1. Lola nuñez garrote says:

    Fantástica la investigación viral y felicitaciones para tos los científicos que dedican su vida a ello.
    Lola Nuñez