Tuberculosi bovina: reptes i controvèrsies (II). Context biològic i no biològic

Fa unes setmanes escrivíem una entrada en aquest blog en el que constatàvem que un dels elements clau per abordar el control de la tuberculosi bovina és la complexitat de la seva epidemiologia, doncs es tracta d’un sistema multi-hoste i, per tant, les possibles solucions han de passar pel control de tots els reservoris de la malaltia.

Recentment, en un article de divulgació, hem repassat quina és la situació general de la tuberculosi bovina, reflexionant sobre les principals dificultats per a la seva eradicació i definint quins són els principals reptes de futur que caldrà abordar per plantejar-nos un escenari realista d’eradicació de la tuberculosi bovina.

Aquest article està publicat (en castellà) a la revista Albéitar:

Una mirada al pasado, presente y futuro del control de la tuberculosis bovina. Pérez de Val B, Allepuz A. Albéitar Nº 211, Diciembre 2017.

Així doncs, dins del context biològic de la malaltia, els principals reptes per al control integral de la tuberculosi animal que identifiquem són: la millora de la bio-seguretat de les granges, la millora del diagnòstic (fent-lo extensiu a totes les espècies implicades) i per últim, l’ús de vacunació com a eina alternativa de control de la malaltia en els reservoris silvestres i domèstics. En aquest camp, en un altre post a “Cresa & the City” es resumien els resultats d’alguns dels nostres estudis de vacunació en cabres i ovelles.

Per últim, i no per això menys important, un darrer element a tenir en compte és el context no-biològic. Després d’anys de campanya d’eradicació de la tuberculosi bovina, el cansament dels ramaders i els veterinaris implicats en la mateixa suposa un risc evident que pot comprometre l’eradicació de la malaltia. En aquest sentit, es posen en dubte els resultats de les proves de diagnòstic, l’eficàcia del programa, els beneficis de ser lliures de la malaltia i es genera un clima de desconfiança cap als serveis veterinaris oficials que es tradueix en diferents percepcions que han estat avaluades a fons pel  grup d’epidemiologia de l’IRTA-CReSA.

Aquest treball ha estat recentment publicat amb accés obert a la revista Frontiers in Veterinary Science:

Farmer and Veterinarian Attitudes towards the Bovine Tuberculosis Eradication Programme in Spain: What Is Going on in the Field?. Ciaravino G, Ibarra P, Casal E, Lopez S, Espluga J, Casal J, Napp S, Allepuz A. Front Vet Sci. 2017 Nov 27;4:202. doi: 10.3389/fvets.2017.00202.

L’estudi conclou que invertir en campanyes de comunicació i millorar el flux d’informació entre les diferents parts afectades per les mesures de control hauria de ser una prioritat.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: