Visita institucional de Biocat al CReSA

El passat 5 de setembre de 2013, Montserrat Vendrell (directora general de Biocat) i Àlex Casta (responsable de transferència tecnològica i innovació de Biocat) van visitar les instal·lacions del CReSA, a Bellaterra. 

Biocat és l’entitat que coordina i promou la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques innovadores a Catalunya, és a dir, la BioRegió de Catalunya. Els objectius de la visita, atesa per Joaquim Segalés, director del CReSA, i Elisabet Rodríguez, responsable de comunicació del CReSA, eren millorar el coneixement mutu i reforçar les relacions entre ambdues institucions, i identificar les àrees d’actuació de Biocat d’interès per al CReSA. També es va realitzar una visita a les instal·lacions del centre, i en particular a l’exterior  de la unitat de biocontenció de nivell 3, on van poder comprovar el funcionament d’unes instal·lacions de característiques singulars a Catalunya.

Al marge de l’interès en l’àmbit de la producció i la sanitat animal, la recerca que es fa al CReSA té una relació molt directa amb la salut humana. Així, a banda de les implicacions obvies que la millora de la sanitat animal té sobre la qualitat i la seguretat dels productes destinats al consum humà, al CReSA també s’estudien malalties zoonòtiques que poden transmetre entre persones i animals: tuberculosi, febre del virus del Nil Occidental, febre Chikungunya, grip aviària, grip pandèmica H1N1, encefalopaties espongiformes transmissibles, campilobacteriosi, salmonel·losi, etc.

A més, el CReSA compta amb unes instal·lacions tecnològicament avançades, que inclouen una unitat de biocontenció de nivell 3 única a Catalunya en la que s’hi desenvolupen models animals amb agents infecciosos.

Biocat promou la col·laboració entre els agents del bioclúster i amb entitats diverses de dins i fora de Catalunya. La visita va posar de manifest la utilitat que tenen les accions dinamitzadores de Biocat per als objectius d’internacionalització i d’accés a les empreses del sector biotecnològic del CReSA. Alhora, el CReSA va emfatitzar el seu compromís en la promoció activa de la realització conjunta de projectes d’R+D amb empreses, associacions i institucions, la transferència de coneixement i l’oferta de serveis.

fachada cresa

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: